رفتن به محتوای اصلی
x

اولویتها و گرایش ها

محورهاي اصلي اولويتهاي پژوهشي مركز تحقيقات علوم رفتاري

۱- اورژانسهاي روانشناسی و روانپزشكي

(خودكشي – پرخاشگري و رفتارهاي پرخطر)

۲- روانشناسي سلامت و اختلالات روان تنی

۳- سوءمصرف مواد، دخانيات و الكل

۴- اختلالات هيجاني

(افسردگي، اضطراب ، دوقطبي ،وسواس و کمال گرایی)

۵- روانشناسی و روانپزشکی کودک و نوجوان

۶-مداخلات ابزاری و دارویی در علوم رفتاری

۷-سالمندی

۸-اختلالات سایکوسکچوال

۹-رویکرد جامعه نگر در سلامت روان

10-اوتیسم