رفتن به محتوای اصلی
x

کارکنان مرکز

تصویرعنوانشماره تماسآدرس ایمیلسایر اطلاعات
Dr. Kolahdoozan

دکتر سید علی کلاهدوزان

سرپرست امور پژوهشی

03132240970akolahdouzan@gmail.comCV
 

دکتر عباس آزادبخت

کارشناس پژوهشی

03132240970abasazadbakht@yahoo.com 
 

دکتر معصومه رحیمی

دستیار پژوهشی

03132240970Masomerahimi59@yahoo.com 
 

محمدعلی منصوری

امور داخلی مرکز

03132222135mansoori6027@gmail.com 
 

محمد کریم زاده

کارشناس امور اداری

03132240970mohammad.karimzadeh2018@gmail.com