رفتن به محتوای اصلی
x

تماس با ما

آدرس مرکز تحقیقات:اصفهان، خیابان استانداری، مرکز آموزشی درمانی پژوهشی خورشید ،مرکز تحقیقات علوم رفتاری

کد پستی: 8145833117

پست الکترونیک:bsrc@mui.ac.ir

تلفن:03132240970

دورنویس:03132240970

وب سایت:https://bsrc.mui.ac.ir/

صندوق پستی: 993-81465