رفتن به محتوای اصلی
x

طرح های پژوهشی مصوب

لیست طرحهای سال 1401:

1- تهیه، آماده سازی وتعیین ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس تشخیصی استرس پس از سانحه(PDS)

2- بررسی تاثیر درمان فرزندپروری مبتنی بر تعهد و پذیرش بر سبک فرزندپروری و انعطاف پذیری روانشناختی والدین و کانون کنترل و مهارتهای اجتماعی فرزندانشان

3- مقایسه تاثیرات "آموزش روانشناختی مبتنی براقتصاد زیست انرژی " بر شدت علایم، آگاهی بدنی و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به افسردگی متوسط

4- بررسی تاثیر بازتوانی ریوی بر عملکرد شناختی بیماران مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریوی مراجعه کننده به کلینیک جامع تنفس خورشید در سال 1401

5- شناسایی ترجیحات اظهار شده ی بیماران سالمند مراجعه کننده به مراکز بستری روانپزشکی شهر اصفهان برای انتخاب خدمات درمانی روانپزشکی

6- مقایسه ویژگی های شخصیتی واسکماهای ناسازگار اولیه در افراد مبتلا به نارضایتی جنسیتی با افراد بدون نارضایتی جنسیتی

7- ارتقای کیفیت آموزش دستیاران روانپزشکی با تشکیل تیم¬های یادگیری و تغییر در اجرای برنامه درسی: یک مطالعه اقدام پژوهی

8- تعیین فراوانی نسبی اختلال بازی اینترنتی و اختلال بیش فعالی -کمبود توجه و بررسی ارتباط و عوامل خطرآنهادر کودکان و نوجوانان شهر اصفهان درسال 1401:یک مطالعه ی مقطعی

9- بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر اینترنت در کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی: مطالعه مروری نظام مند

لیست طرحهای  سال 1402:

1- بررسی تاثیر ترکیب تیزانیدین با محرک های طولانی اثر در درمان اختلال نقص توجه- بیش فعالی نوجوانان

2- بررسی میزان رضایت شغلی متخصصین طرحی شاغل در سرتاسر کشور در بازه زمانی  1402 تا 1403

3- بررسی مقایسه ای تاثیر روش های درمانی گروهی ACT با CFT بر میزان عود معتادین به مواد محرک طی یک دوره سه ماهه پس از پرهیز کامل

4- بررسی اثربخشی مراقبت معنوی مبتنی بر آموزه های قرآن و حدیث، بر اضطراب، تاب آوری و امید نوجوانان مبتلا به سرطان

5- تاثیر یک برنامه مراقبت معنوی بر سلامت معنوی و اضطراب بیمارستانی بیماران مبتلا به سرطان بستری در مرکز پزشکی سیدالشهداء(ع) اصفهان

6- نیاز سنجی معنوی کودکان مبتلا به سرطان بستری در بیمارستان سیدالشهدا(ع)

7- رابطه تجسم بدنی فرآیندهای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با اجتناب رفتاری، اضطراب و افسردگی در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم

8- بررسی تاثیر ترکیب فولیک اسید با فلوکسیتین در درمان اختلال افسردگی اساسی بیماران زیر 18 سال

9- بررسی اثر کتاب درمانی و فعالیت فیزیکی بر میزان افسردگی، اضطراب، استرس و بهزیستی زنان روستای اسکندری شهرستان فریدن: کارآزمایی بالینی

10- بررسی ارتباط شیوه فرزند پروری و عملکرد خانواده با کیفیت زندگی افراد مبتلا به سرطان زیر 18 سال

11- بررسی تاثیر درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت خواب بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

12- بررسی تاثیر درمان شناختی – رفتاری گروهی بر اختلال بازی اینترنتی در نوجوانان پسر مبتلا به اختلال بیش فعالی – کمبود توجه :یک کارآزمایی بالینی

لیست طرحهای سال 1403:

1- پیش بینی کیفیت زندگی بر اساس حمایت سازمانی ادراک شده با نقش میانجی هوش معنوی در پرستاران شاغل مراکز منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان/یک مطالعه معادلات ساختاری

2- بررسی شیوع اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی در زندانیان مقیم در زندان‌های شهر اصفهان