رفتن به محتوای اصلی
x

معاون مرکز

   بر اساس حکمی از سوی جناب آقای دکتر رضا باقریان ریاست محترم مرکز تحقیقات علوم رفتاری، جناب آقای دکتر محمدرضا شعربافچی زاده به عنوان «معاون» مرکز تحقیقات علوم رفتاری منصوب گردیدند.