رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه شورای پژوهشی مرکز 1403/03/08

با حضور اعضای محترم شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بررسی طرح های تحقیقاتی انجام و طرح های موافقت شده اعلام گردید.