previous pauseresume next

معرفی رئیس کارگروه روانشناسی سلامت

آقای دکتر رضا باقریان سرارودی

دکترای روانشناسی بالینی

عضو هیئت علمی گروه روانپزشکی 

رئیس کارگروه روانشناسی سلامت

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آدرس: خیابان استانداری- بیمارستان خورشید- دفتر گروه روانپزشکی

تلفن: ۳۲۲۲۲۴۷۵

ایمیل: bagherian@med.mui.ac.ir