previous pauseresume next

خلاصه طرح های مرکز

 

تاثیر آموزش بر اساس نرم افزار   inspiration برتغییر نیمرخ هوش های چندگانه کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه وبیش فعالی

 

خلاصه بررسي مقايسه اي وضعيت افسردگي و اضطراب در مبتلايان به آلرژي مزمن مجاري تنفسي فوقاني با گروه كنترل ، اصفهان، ۱۳۹۳

 

بررسی مقایسه ای میزان بیان ژن BDNFروی لوکوسیتهای خون محیطی بیماران مبتلا به افسردگی خفیف تا متوسط قبل و بعد از مصرف زعفران و مقایسه آن با افراد سالم

 

بررسی مقایسه ایدانش ، نگرش وعملکرد در خصوص بهداشت خواب در دانشجویان دانشگاه اصفهان، علوم پزشکی اصفهان و صنعتی اصفهان

 

اثر هشت هفته ايروبيک و پيلاتس بر افسردگي زنان يائسه ۵۵ تا ۶۵ سال

 

بررسي مقايسه اي اثر بخشي سیتالوپرام و مداخله ي فراشناختي برشدت  افسردگی در مبتلايان به اختلال افسردگی اساسی

 

خررسي نيمرخ روانشناختی و كيفيت زندگي و رابطه آن با شدت علائم در بيماران مبتلا به بیماری های التهابی روده مراجعه كننده به طرح مداخلات جامع بيماران مبتلا به بیماری های التهابی روده در شهر اصفهان

 

بررسی شیوع اختلالات خواب در کودکان(۳_۶سال) قبل از دبستان (مهدکودک ها و آمادگی ها) شهر اصفهان و عوامل مرتبط با آن

 

مقایسه حساسیت اضطرابی، باورهای فراشناختی و پذیرش تجارب درونی در بیماران گوارشی، قلبی و افراد سالم شهر اصفهان

 

مقایسه حساسیت اضطرابی، باورهای فراشناختی و پذیرش تجارب درونی در بیماران گوارشی، قلبی و افراد سالم شهر اصفهان

 

بررسی توزیع مکانی ا ختلال اوتیسم و بیش فعالی در جامعه کلینیکی شهر اصفهان با استفاده از نرم افزارGIS

 

بررسی توزیع مکانی اختلال یادگیری در جامعه کلینیکی شهر اصفهان با استفاده از نرم افزار    GIS

 

 

بررسی عوامل خطر رفتار خودکشی  در بین زنان بستری به دلیل مسمومیت عمدی و ارتباط آن با سوءرفتار

 

ررسی مقایسه ای بیان ژن رسپتور سروتونینی  ۵-HT2A  روی پلاکتهای  خون محیطی بیماران مبتلا به افسردگی ماژور و اختلال دوقطبی و مقایسه آن با افراد سالم

 

بررسی برخی عوامل مرتبط با  استیگمای(انگ) افسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، دانشگاه اصفهان و دانشگاه هنر اصفهان

 

بررسی اختلالات روان پزشکی و دفعات بستری در بیماران متاهل زن با سابقه ی سوءرفتار همسر،بستری در بخش روان پزشکی زنان مرکز پزشکی نور در سال ۹۴-۹۳:مطالعه ی مورد شاهدی