previous pauseresume next

اعضای کارگروه اوتیسم

۱- خانم دکتر فرشته شکیبایی

۲- 

۳-آقای دکتر سالار فرامرزی

۴-خانم دکتر منصوره بهرامی

۵-آقای دکتر حسین سعیدی

۶-

۷-خانم مریم رضائی

۸- خانم منصوره همتیان

۹-آقای مجتبی گشول

۱۰-

۱۱-خانم زهره جان نثاری

۱۲-آقای بیژن شفیعی

۱۳-خانم فرانک صالحی

۱۴-آقای اکبر بهرامی

۱۵-خانم پریسا رضائی

۱۶-آقای سعید قاسمی

۱۷-خانم فرخ لقا عکافی

۱۸-خانم مرجان شیرانی

۱۹-

۲۰-خانم طیبه مهرابی

۲۱- خانم میترا گلشنی

۲۲-آقای مهدی فولادگر

۲۳- خانم مرضیه پیرعلی

۲۴- خدیجه خزاعلی