previous pauseresume next

معرفی مرکز

کنکاش و جستجو در اسرار هستی، انتظاری است منطقی از انسان خردورز و اندیشمند. دقت و تتبع در ابعاد مختلف زندگی که می تواند شناختی چند جانبه و تا حد امکان شناخت کلی را نصیب انسان سازد، وظیفه ای است که آفریدگار هستی به کرات به بنده خویش یادآوری نموده است.

 

 

تاریخچه:با تکیه بر این نیاز عالی فطری و ضرورت زمینه سازی پاسخ به آن با مساعدت دستگاههای اجرائی و تخصصی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی که بسترساز علم و پژوهش شناخته می شوند و همت والای شیفتگان دانش، مرکز تحقیقات علوم رفتاری با شعار تحقیق، توسعۀ دانش و ارتقاء بهداشت روان با بهره گیری از جمیع امکانات موجود و به همت گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ۱۳۷۱ فعالیت خود را آغاز نمود و موافقت اولیه از معاونت پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دریافت گردید و با تصویب شورای گسترش وزارت متبوع در تاریخ ۷۸/۴/۱۹ تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان موافقت اصولی را دریافت نمود. از بدو فعالیت رسمی، یعنی اسفند ۱۳۷۸ تا کنون این مرکز در کنار بخشهای آموزشی گروه روانپزشکی مرکز پزشکی نور در یک فضای تقریبی ۴۰۰ مترمربع که دارای سالن کنفرانس، کلاس درس، بخش مجلات، پژوهش، کارشناسی و اینترنت می باشد قرار گرفته است.