previous pauseresume next

برنامه استراتژیک

ما برای تبدیل شدن به یکی از قطب­های برتر پژوهش و تحقیق در زمینه علوم رفتاری در پنج سال آینده تلاش می­کنیم، به گونه­ ای که آمار این مرکز در مجامع داخلی و بین المللی مورد استناد قرار بگیرد. همچنین یکی دیگر از اهداف پنج ساله ما بهبود ارائه خدمات به بیماران مختلف روان جنسی و در نتیجه کاهش مراجعات مجدد، بهبود ناتوانی آنها در عملکردهای زناشویی و بازگشت آنها به یک زندگی با کیفیت می باشد. بنابراین: انتظار داریم مرکز تحقیقات علوم رفتاری، قطب مطالعات و پژوهش­های معطوف به ابعاد زیستی روانی- اجتماعی فرهنگی و ... در رفتارهای اجتماعی و ارائه راهکارهای پیشگیری از سوء رفتار در جامعه باشد.

مرکز تحقیقات علوم رفتاری وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بهره ­گیری از سرمایه­ های ارزشمند انسانی با انجام تحقیقات و پژوهش­های مستمر و همکاری با مراکز علمی داخلی و خارجی بر روی اختلالات رفتاری، به یافته­ ها و اطلاعات علمی قابل اتکایی در راستای شناخت، درمان و بهبود رنج ناشی از این اختلالات در جامعه می­پردازد.