previous pauseresume next

ارزشيابي گروه روانپزشكي

روز پنج شنبه ۹۴/۳/۲۱  هيأت ارزشيابي تخصصي گروه روان پزشكي متشكل از آقايان دكتر احمد فخري، دكتر عليرضا ظهيرالدين و دكتر سيدمحمود طباطبائي از مجموعه گروه روانپزشكي بازديد نموده و ضمن ديدار با اعضاي هيئت علمي و دستياران، گروه  را مورد ارزيابي قرار دادند.

صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری –۱۴

چهاردهمين جلسۀ شورای پژوهشی مشترک مرکز تحقیقات علوم رفتاری و گروه روانپزشکیدرسال تحصيلي ۹۴-۹۳مورخ روز سه شنبه ۲۹/۲/۹۴تشکیل و موارد زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری –۱۳

سيزدهمين جلسۀ شورای پژوهشی مشترک مرکز تحقیقات علوم رفتاری و گروه روانپزشکیدرسال تحصيلي ۹۴-۹۳مورخ روز سه شنبه ۸/۲/۹۴تشکیل و موارد زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری –۱۲

دوازدهمين جلسۀ شورای پژوهشی مشترک مرکز تحقیقات علوم رفتاری و گروه روانپزشکیدرسال تحصيلي ۹۴-۹۳مورخ روز سه شنبه ۱/۲/۹۴تشکیل و موارد زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری –۱۱

يازدهمين جلسه شوراي پژوهشي مشترك مركز تحقيقات علوم رفتاري و گروه روانپزشكي در سال تحصيلي ۹۴-۹۳ مورخ روز سه شنبه ۲۵/۱/۹۴ تشكيل وموارد زير مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری –۱۰

دهمين جلسۀ شورای پژوهشی مشترک مرکز تحقیقات علوم رفتاری و گروه روانپزشکیدرسال تحصيلي ۹۴-۹۳مورخ روز سه شنبه ۱۸/۱/۹۴تشکیل و موارد زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

کارشناس پژوهشی

 

تعریف نشده

اعضای شورای پژوهشی مرکز

برگزاری امتحان آسکی

روز پنج شنبه مورخ ۷ اسفند ۹۳ امتحان OSCE دستیاران  گروه روانپزشکی در مرکز تحقیقات علوم رفتاری برگزار گردید

برگزاری جلسه اتیسم

 روز یکشنبه ۲۶ بهمن ماه ۹۳ جلسه کارگروه اوتیسم در کلینیک اطفال بیمارستان نور برگزار گردید و یک کودک مبتلا به اوتیسم مورد ارزیابی قرار گرفت

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز تحقیقات علوم رفتاری RSS