previous pauseresume next

سامانه پاداش مقالات علمی

جهت ورود به سامانه  پاداش مقالات علمی لطفا بر روی لینک زیر کلیک فرمائید:

http://opr.mui.ac.ir/submission/paper_submission_report

 

پروتکل شیوه دریافت پاداش

تعریف نشده

روز پزشک مبارک

 

فرارسیدن ایام پرخیر و برکت عرفه و عید قربان را به تمامی همکاران عزیز تبریک و تهنیت عرض می کنیم

تعریف نشده

منتخب بهترين مجلات در حوزه روانپزشکی

 

 براي دريافت منتخبي از بهترين مجلات در حوزه روانپزشكي كليك كنيد

بيست و دومين صورتجلسه مشترك شورای پژوهشی گروه روانپزشكي و مرکز تحقیقات علوم رفتاری ومركز تحقيقات روان تني

بيست ودومينصورتجلسهمشترك  شورای پژوهشی گروه روانپزشكي و  مرکز تحقیقات علوم رفتاری ومركز تحقيقات روان تنيدرسال تحصيلي۹۶-۹۵روزسه شنبه ۲۴/۵/۹۶در مركز تحقيقات علوم رفتاري تشکیل و موارد زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

بيست و يكمين صورتجلسه مشترك شورای پژوهشی گروه روانپزشكي و مرکز تحقیقات علوم رفتاری ومركز تحقيقات روان تني

بيست ويكمين صورتجلسه مشترك  شورای پژوهشی گروه روانپزشكي و  مرکز تحقیقات علوم رفتاری ومركز تحقيقات روان تنيدرسال تحصيلي۹۶-۹۵روزسه شنبه ۲۰/۴/۹۶در مركز تحقيقات علوم رفتاري تشکیل و موارد زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

بيستمين صورتجلسه مشترك شورای پژوهشی گروه روانپزشكي و مرکز تحقیقات علوم رفتاری ومركز تحقيقات روان تني

بيستمين صورتجلسه مشترك  شورای پژوهشی گروه روانپزشكي و  مرکز تحقیقات علوم رفتاری ومركز تحقيقات روان تني درسال تحصيلي۹۶-۹۵روزسه شنبه ۱۶/۳/۹۶در مركز تحقيقات علوم رفتاري تشکیل و موارد زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

نوزدهمين صورتجلسه مشترك شورای پژوهشی گروه روانپزشكي و مرکز تحقیقات علوم رفتاری ومركز تحقيقات روان تني

نوزدهمين صورتجلسه مشترك  شورای پژوهشی گروه روانپزشكي و  مرکز تحقیقات علوم رفتاری ومركز تحقيقات روان تني درسال تحصيلي۹۶-۹۵روزسه شنبه ۹/۳/۹۶در مركز تحقيقات علوم رفتاري تشکیل و موارد زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

هجدهمين صورتجلسه مشترك شورای پژوهشی گروه روانپزشكي و مرکز تحقیقات علوم رفتاری ومركز تحقيقات روان تني

هجدهمين صورتجلسه مشترك  شورای پژوهشی گروه روانپزشكي و  مرکز تحقیقات علوم رفتاری ومركز تحقيقات روان تني درسال تحصيلي۹۶-۹۵روزسه شنبه ۲/۳/۹۶در مركز تحقيقات علوم رفتاري تشکیل و موارد زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

هفدهمين صورتجلسه مشترك شورای پژوهشی گروه روانپزشكي و مرکز تحقیقات علوم رفتاری ومركز تحقيقات روان تني

هفدهمينصورتجلسهمشترك  شورای پژوهشی گروه روانپزشكي و  مرکز تحقیقات علوم رفتاری ومركز تحقيقات روان تنيدرسال تحصيلي۹۶-۹۵روزسه شنبه ۲۶/۲/۹۶در مركز تحقيقات علوم رفتاري تشکیل و موارد زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

شانزدهمين صورتجلسه مشترك شورای پژوهشی گروه روانپزشكي و مرکز تحقیقات علوم رفتاری ومركز تحقيقات روان تني

شانزدهمين صورتجلسه مشترك  شورای پژوهشی گروه روانپزشكي و  مرکز تحقیقات علوم رفتاری ومركز تحقيقات روان تني درسال تحصيلي۹۶-۹۵روزسه شنبه ۱۹/۲/۹۶در مركز تحقيقات علوم رفتاري تشکیل و موارد زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز تحقیقات علوم رفتاری RSS