previous pauseresume next

روانپزشکی سالمندی

 

 روانپزشکی سالمندی

 اصول اساسی ارزیابی، تشخیص و مدیریت اختلالات شناختی

  نویسنده: دکتر سعید سمندری فلوشیپ روانپزشکی سالمندان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، گروه روان پزشکی

 ناشر: موسسه فرهنگی هنری مخترعین و متفکرین آریا - چاپ اول، بهار ۱۳۹۳

 قیمت:۲۷۰۰۰ تومان

  پیرشدن، فرایندی است که موید موفقیت فرد و جامعه در فائق آمدن برمشکلات و سختی های مراحل اولیه زندگی است. در حالی که جمعیت جهان  رو به پیری می رود، جمعیت افراد مبتلا به اختلالات شناختی  نیز بطور تصاعدی در سالهای آینده رو به افزایش خواهدگذاشت. نکته حائز اهمیت این است که ما در صورتی می توانیم به حل چالشهای مربوط به جوامع در حال پیرشدن خودنایل اییم که قادر به ارزیابی ، تشخیص و درمان مناسب این جمعیت رو به رشد باشیم.

 چه کسی بایداین کتاب را مطالعه کند؟  مطالعه این کتاب به تمامی دست اندرکاران بهداشتی که با سالمندان سرو کار دارند توصیه می شود. اگرچه بویژه برای روان پزشکان، متخصصان نورولوژی، متخصصان طب سالمندی، روان شناسان و پرستاران می تواند بسیار مفید باشد. همچنین دانشجویان پزشکی و روان شناسی از توصیه ها و راهنمایی های عملی  که

فصلهای مختلف کتاب ارائه می کند بهره کافی خواهند برد.

 در این کتاب می خوانیم:

 فصل اول- شناخت و اختلالات شناختی

 فصل دوم- سالمندی طبیعی از بعد شناختی

 فصل سوم- بررسی وضعیت روانی در سالمندان  و بیماران مشکوک به اختلالات شناختی

 فصل چهارم- معاینه ی وضعیت روانی در سالمندان

 فصل پنجم- معاینه ی وضعیت روانی

 فصل ششم- معاینه ی وضعیت روانی( ارزیابی حافظه، قابلیت های دیداری- فضایی و عمل Praxis)

 فصل  هفتم- حافظه و اختلالات آن

 فصل هشتم- ارزیابی زبان و اختلالات آن

 فصل نهم- لوب فرونتال و نقش آن در توانایی های شناختی

 فصل دهم- مغز، تصمیم گیری  و تغییرات آن در سالمندی و درمانس

 فصل یازدهم- ابزارهای سنجش توانایی های شناختی، مشکلات رفتاری و هیجانی در سالمندان

فصل  دوازدهم- ادراک پریشیAnosognosia 

 فصل سیزدهم- اختلال عملکرد در سالمندان

 فصل چهاردهم- هوش و تغییرات آن در دوره سالمندی

 فصل پانزدهم- تشخیص دمانس در مراحل اولیه

 فصل شانزدهم- افت شناختی پاتولوژیک زود هنگام و تشخیص آن

 فصل هفدهم- اختلال شناختی خفیف( MCI)

 فصل هجدهم-  سبب شناسی اختلال شناختی خفیف

 فصل نوزدهم- اصول اساسی در درمان و پیش گیری از اختلال شناختی خفیف( MCI) و بیماری آلزایمر

 فصل بیستم- دمانسهای قشری و تحت قشری(Cortical and Sub-cortical Dementia)

 فصل بیست و یکم-  اختلالات شناختی  ناشی از مصرف داروها در سالمندان

 فصل بسیت و دوم- ملاحظات بالینی در درمان با داروهای مهارکننده ی آنزیم کولین استراز

 فصل بیست و سوم- تغییرات در سبک زندگی به منظور کاستن از خطر ابتلا به دمانس

 فصل بیست و چهارم- نوروسایکولوژی در اسکیزوفرنیای دیر آغاز(LOS)

 فصل بیست و پنجم- سندرم غروبی

 فصل بیست و ششم- اختلالات رفتاری در سندرمهای روانپزشکی سالمندی

 فصل بیست و هفتم- دمانسهای مرتبط با اختلالات روان پزشکی( اختلالات خلقی)

 فصل بیست و هشتم- افسردگی در سالمندان

 فصل بیست و نهم- سقوط در سالمندان

 برای تهیه این کتاب می توانید با  موسسه فرهنگی هنری مخترعین و متفکرین آریا و شماره پیام کوتاه۰۹۱۴۰۳۸۴۳۰۵  تماس بگیرید.


بازگشت به صفحه اول