previous pauseresume next

کارآزمایی های غیر اتفاقی Non- Randomized Trials))

 

 کارآزمایی های غیر اتفاقی Non- Randomized Trials))

با اینکه انجام روشهای تجربی تقریبا همیشه برتر شمرده می شوند  ولی بسیار پیچیده و پرهزینه هستند.

 

-        دراغلب موارد مشکلات اخلاقی ، اجرایی و دلایل دیگر ،مانع استفاده از انتخاب اتفاقی شده برای ارزشیابی خدمات بهداشتی می شوند.زیرا در انتخاب اتفاقی  شده ، یک گروه از بیماران از استفاده از خدمات محروم می شوند.

-        بسیاری از   مطالعات به  صورت مواجهه سازی  ، قابل انجام نیستند  و نمی توان آنها را در جمعیتهای انسانی آزمون کرد. مثلا سیگار کشیدن و سرطان ریه و ایجاد سرطان بوسیله ویروسها را نمی توان بصورت مستقیم در انسانها آزمایش کرد .

-       زمان انجام مطالعات ارزشیایی با روش کارازمایی های اتفاقی شده طولانی است و ممکن است نتایج آنها دیر به دست ما برسند و دیگر زمان آنها گذشته باشد.

-      بعضی اقدامات پیشگیری را تنها برپایه ی گروهی و یا در سطح جامعه می توان انجام داد( مانند  کارآزمایی های اجتماعی  مربوط به فلوئور زدن آب)

-      وقتی که فراوانی بیماری کم و سیر  طبیعی آن طولانی باشد( مانند اسکیزوفرنی) کارآزمایی های شاهد دار اتفاقی شده مستلزم پیگیری هزاران نفر بمدت یک دهه یا بیشتر است و معمولا هزینه اجرا و تدارکات آن مانع از اجرای برنامه می شود. بنابراین باید طرح های مطالعاتی دیگری انجام داد که به نام  کارآزمایی های غیر اتفاقی( یا غیر تجربی) نامیده می شوند.

-      در حالی که روش کار در کارازمایی های بالینی شاهد دار اتفاقی شده پیچیده است، ولی کارازمایی های غیر اتفاقی ، نسبتا ساده هستند ولی چون در این گونه کارازمایی عمل اتفاقی کردن انجام نمی شود، درجه قابلیت مقایسه آنها کم و احتمال نتایج نادرست و جعلی زیادتر از هنگامی است که تخصیص اتفاقی انجام می گیرد. به عبارت دیگر درجه ی اعتبار  رابطه علیتی کشف شده تاحد زیادی بصورت قضاوت غیر آماری باقی می ماند. با این وجود بسیاری از تصمیم گیری های حیاتی در حیطه بهداشت عمومی و پزشکی پیشگیری با مطالعات غیر تجربی انجام گرفته اند.

 

نویسنده: دکتر میترا ملایی نژاد، استادیار مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

منابع:

-       پارک جی ای ، پارک ک،. اصول  و روشهای اپیدمیولوژیِ؛ جمعیت شناسی و آماری بهداشتی، جلد اول مترجم: حسین شجاعی و حسین ملک افضلی ، تهران، چاپ ششم ۱۳۸۲

-       گوردیس لئون ،.ایپدمیولوژی، مترجمین حسین صباغیان و کوروش هلاکویی نائینی،تهران، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران، ویرایش دوم. ۱۳۸۲

-       راهنمای ثبت کارازمایی ها در سامانه کارازمایی های بالینی ایران قابل دسترسی در http://irct.ir

-         آموزش آمار، سایت سلامتی برای همه: رضا اسدی، قابل دسترسی درhttp://www.telehealth.ir/fa

     

بازگشت به صفحه اول