previous pauseresume next

غذاهای سردی و گرمی

غذاهای سردی و گرمی

 رابطه آن با شدت افسردگی و توجیه علمی نوین

 نویسنده: دکتر فرشته شکیبایی

 ویراستار: دکتر مهدی برهانی

 انتشارات چوگان- چاپ اول۱۳۹۳

قیمت:۷۰۰۰۰ ریال

 با همکاری: معاونت پژوهشی و فناوری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

در این کتاب می خوانیم:

- مرور کتابهای طب ایرانی درباره ساختار بدن، سردی ، گرمی، رطوبت و خشکی و تفسیر آنها با علم نوین

- بررسی گزارشهای بیماران درباره تاثیر غذاهای سردی و گرمی بر روحیه شان

 -مرور برخی مقالات و کتابهای طب نوین  درباره ارتباط غذا و خلق و واسطه های شیمیایی مغز

 -نظریه های مطرح شده درباره مکانیسم های بروز سردی و گرمی

 برای تهیه این کتاب می توانید به نشانی زیر مراجعه کنید:

 تهران، خیابان انقلاب- خیابان ۱۶ آذر- کوچه پارسی- پلاک ۶

 تلفن: ۰۲۱-۶۶۴۰۶۴۷۷

www.choogan.com

 

بازگشت به صفحه اول