previous pauseresume next

راهنمای مربیان و معلمان در پیشگیری از سو مصرف مواد مخدر

 

 

راهنمای مربیان و معلمان در پیشگیری از

 سو مصرف مواد مخدر

از سری کتابهای روانپزشکی برای همه

 دکتر نعمت ستوده اصل استادیار دانشگاه علوم پزشکی ساری

 دکتر غلامحسین احمدزاده، دانشایر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

ناشر: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -مرکز تحقیقات علوم رفتاری و گروه روانپزشکی

 چاپ اول:تابستان ۱۳۹۰

 این کتاب راهنمای بسیار کاربردی برای مربیان و  والدین در مورد سو مصرف مواد مخدر است. تا به آنها نکاتی در مورد نحوه پیشگیری از  رویکرد دانش آموزان به مواد مخدر بیاموزد.

 در این کتاب می خوانیم:

 لزوم آشنایی مربیان و والدین با سو مصرف مواد

 تعاریف، واژه شناسی و علایم سو مصرف مواد

 تاریخچه ی سو مصف مواد

 چرا افراد به سو صرف مواد روی می آورند؟

 روند کلی در گرایش به سو مصرف مواد

 نشانه های هشدار دهندهی سو مصرف مواد

 دخانیات و سو مصرف مواد

 آشنایی مختصر با طبقه بندی ، نحوه ی مصرف  و عوارض مصرف مواد

 برخی از مهم ترین هزینه ها و عوارض سو مصرف مواد

 علل گرایش به سو مصرف مواد

 مسائل دوره نوجوانی و نقش آن در سو مصرف مواد

 بحران هویت و سو مصرف مواد

 پیشگیری از اعتیاد

برای تهیه کتاب می توانید با  نشانی زیر  مکاتبه کنید : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فن آوری
 انتشارات صندوق پستی:۸۱۷۴۵-۳۱۹

 تلفن: ۰۳۱۳-۷۹۲۳۰۶۶-۶۷

برای تهیه کتاب می توانید با این شماره تماس بگیرید:

تلفن مرکز فروش کتاب( شماره۱):

۰۳۱-۳۶۶۸۳۴۰۵

 

بازگشت به صفحه اول