previous pauseresume next

راهنمای غلبه بر مشکلات شایع روان شناختی( با رویکرد شناختی رفتاری)

راهنمای غلبه بر مشکلات شایع روان شناختی( با رویکرد شناختی رفتاری)

 

ترجمه و تالیف: حمید نصیری( مدرس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مرکز تحقیقات روان تنی)

 دکتر امراله ابراهیمی( عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مرکز تحقیقات روان تنی)

عاطفه نکویی، صدیقه عباسی قلعه تکی، مهرنوش جلالی موفق

 ویرایش: دکتر امراله ابراهیمی

مرکز تحقیقات روان تنی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 نشر نوشته- چاپ اول۱۳۹۳

 

برای هرکدام از ما پیش آمده است که گاهی غمگین، مضطرب یا نگران مشکلاتی شویم که برایمان رخ می دهد و یا اینکه در اطرفمان افرادی را می بینیم که با مشکلات مربوط به سلامت مربوط به سلامت روانی نظیر  افسردگی، اضطراب، استرس، فشارهای زندگی و فقدان ها  دست و پنجه نرم می کنند. این جاست که در قبال آنان احساس مسوولیت  می کنیم و مایلیم راهکارهای صحیح و علمی به آن بدهیم ویا خوداستفاده کنیم.

در این بین رسالت روان شناسی نوین نه تنها توانمندسازی انسانهای عصر حاضر برای غلبه بر مشکلات روان شناخت می بوده بلکه ارتقای مهارتهای زندگی، افزایش توان مقابله با تنشها ، سازگاری بد و در نتیجه افزایش سلامت عمومی و کیفیت زندگی است.

 این کتاب راهنمای کاربردی برای درمانگران است که می خواهند از شیوه شناختی رفتاری برای کمک به بیمارانشان بهره ببرند. رویکرد این کتاب ها رویکرد رایج و کارامد شناختی رفتاری است. رویکردی که به لحاظ عینی، ملموس و قابل اجرا است و هم از جذابیت و کارایی بیشتری نزد درمانگران و مراجعان برخوردار است.

 

 در این کتاب پنج  موضوع مهم سلامت روان به بحث گذاشته شده  است که شامل غلبه براضطراب ، غلبه بر افسردگی، غلبه براسترس، افزایش سطح عزت نفس و غلبه بر آسیبهای دوران کودکی است.

 کتاب حاضر با هدف تهیه راهنمای نسبتا جامع مداخله ی شناختیرفتاری برای مشکلات شایع روان شناختی جهت روانشناسان بالینی ، مشاوران و روان درمانگران تدوین شده است.همچنین برای افراد علاقه مند نیز قابل استفاده بوده و به نوعی کار و تمرین برای افرادی است که به درمانگران مراجعه می کنند و فرایند روان درانی مراجعان را تسهیل خواهدکرد.

در این کتاب می خوانیم:

 فصل اول- غلبه بر اضطراب

 فصل دوم- غلبه برافسردگی

 فصل سوم- غلبه براسترس

 فصل چهارم- افزایش سطح عزت نفس

 فصل پنجم- غلبه برآسیبهای دوران کودکی

بخش دوم- غلبه برمشکلات

 بخش سوم- روی مسائل کلیدی کار کنید

  قیمت:۱۲۰۰۰ تومان-

 

 نشر نوشته- اصفهان خیابان فلسطین- ساختمان نوید

 برای تهیه کتاب می توانید با شماره تلفن ۰۳۱-۳۲۲۰۸۶۱۰  و دورنگار ۰۳۱-۳۲۲۲۲۶۴۴۵ تماس بگیرید.

همچنین با مراجعه به واحد سمعی و بصری روانپزشکی بیمارستان خورشید می توانید کتاب را تهیه فرمائید

 

بازگشت به صفحه اول