previous pauseresume next

دوازدهمین صورتجلسه مشترك شورای پژوهشی گروه روانپزشكي و مرکز تحقیقات علوم رفتاری ومركز تحقيقات روان تني در سال تحصيلي ۹۷-۹۶

-پروپوزال نهایی اینترنی خانم آذین صالحی به راهنمایی جناب آقای دکتر مجید برکتین و خانم دکتر ماهگل توکلی تحت عنوان"بررسی بیومارکرهای تصویربرداری با رزونانس مغناطیسی (MRI) و شاخصهای حجم سنجی و عصب روان شناختی در بیماران مبتلا به اختلال خفیف شناختی غیر فراموشکار"مطرح و مورد تصويب قرار گرفت .ضمنا طرح از نظر ضرورت اجرا ،اخلاقي بودن و انطباق با لاين مجري و بودجه نيز مورد تاييد ميباشد.(کارشناس مسئول خانم دکتر فاطمه رجبی)۲-پروپوزال نهایی طرح تحقیقاتی رزیدنتی خانم دکتر الهام نیازی و خانم دکتر افسانه فدایی به راهنمایی جناب آقای دکتر سید غفور موسوی تحت عنوان"بررسی اپیدمیولوژی خودکشی در استان اصفهان"مطرح و منوط به برطرف نمودن اشکالات پروپوزال مورد تصويب قرار گرفت .ضمنا طرح از نظر ضرورت اجرا ،اخلاقي بودن و انطباق با لاين مجري و بودجه نيز مورد تاييد ميباشد.(کارشناس مسئول خانم دکتر میترا ملایی نژاد)۳- درخواست خانم دکتر سمانه وطن خواه مبنی بر تقلیل مدت انجام طرح تحقیقاتی رزیدنتی  به راهنمایی سرکار خانم دکتر مژگان کاراحمدی تحت عنوان"تاثیر افزودن ممانتین به درمان بیماران مبتلا به اوتیسم کمتر از ۱۴ سال "از ۹ ماه به ۶ ماه مطرح و مورد موافقت قرار گرفت