previous pauseresume next

خلاصه طرح خانم دکتر قرائتی و دکتر خيرآبادی

 

عنوان طرح: بررسي مقايسه اي وضعيت افسردگي و اضطراب در مبتلايان به آلرژي مزمن مجاري تنفسي فوقاني با گروه كنترل ، اصفهان، ۱۳۹۳

كليد واژه‌ها:

رینیت آلرژیک، رینوسینوزیت مزمن، افسردگی، اضطراب

Key Words:

Allergic Rhinitis, Chronic Rhino sinusitis, Depression, Anxiety 

مجري اصلي:  دکتر غلامرضا خیرآبادی

لاين تحقيقاتي مجري اصلي: افسردگی

خلاصه طرح:

بیماری های روانی در سطح جهان از شیوع بالایی برخوردارند واین شیوع رو به افزایش می باشد. از شایعترین این بیماری ها می توان به اضطراب و افسردگی اشاره کرد. حساسیت های دستگاه تنفس فوقانی به طور کلی به دو دسته رینیت آلرژیک و رینوسینوزیت آلرژیک تقسیم می شوند. رینو سینوزیت عبارت است از شرایط التهابی ای که در ناحیه پارانازال در پی برخورد با آنتی ژن اتفاق می افتد در مطالعه ای شیوع این اختلال در سال ۲۰۰۹ در آمریکا ۱۳% گزارش شده است. رینیت به گروهی از ناهنجاری های ناهمگن سیستم تنفسی در ناحیه بینی گفته می شود که با نشانگانی همچون : عطسه، آبریزش، خارش و احتقان بینی نمود پیدا می کند. تخمین زده می شود که حدود ۲۵% از جمعیت جهان از این اختلال رنج می برند. وجود ارتباط بین اختلالات روانی و آلرژی  در بسیاری از مطالعات بالینی بررسی شده است. شایعترین اختلال روانی در بین بیماران آلرژیک  اضطراب و پس از آن افسردگی می باشد. در این مطالعه به بررسی شیوع اضطراب و افسردگی در میان جامعه ی مبتلا به آلرژی های مجاری تنفسی فوقانی در شهر اصفهان پرداخته خواهد شد.

اهداف و فرضيات

الف. هدف كلي:

تعيين توزيع  فراواني و میانگین نمره افسردگي و اضطراب در مبتلايان به آلرژي مزمن مجاري تنفسي فوقاني

ب. اهداف جزيي (اختصاصي):

  • تعيين توزيع  فراواني و میانگین نمره افسردگي در مبتلايان به آلرژي مزمن مجاري تنفسي فوقاني
  • تعيين توزيع  فراواني و میانگین نمره افسردگي در گروه  كنترل
  • مقايسه ۱و۲ با کنترل سن و جنس و طول مدت .
  • تعيين توزيع  فراواني و میانگین نمره اضطراب در مبتلايان به آلرژي مزمن مجاري تنفسي فوقاني
  • تعيين توزيع  فراواني و میانگین نمره اضطراب در گروه كنترل
  • مقايسه ۴و۵ با کنترل سن و جنس و طول مدت بیماری
  • تعيين میانگین نمره HADSدر مبتلايان به آلرژي مزمن مجاري تنفسي فوقاني
  • تعيين میانگین نمره HADSدر گروه  كنترل
  • مقايسه ۷ و ۸ با کنترل سن و جنس و طول مدت بیماری

روش اجرای طرح:

اين مطالعه بصورت مورد شاهدی انجام مي شود. جمعيت مورد مطالعه بيماران مبتلاء به آلرژي مزمن دستگاه تنفسي فوقاني خواهند بود كه به مراكز درمان سرپائي (اعم از مطبها و درمانگاههاي سطح شهر) مراجعه مي نمايند. جمعیت گروه کنترل از خواهران و یا برادران بیمار با تطابق جنسیت که تشخیص هیچگونه آلرژی در آنها مطرح نیست انتخاب خواهد شد.

 وضعیت روانی بیماران و گروه کنترل از نظر ابتلا به افسردگی و اضطراب با استفاده از آزمون HADS  سنجیده می شود و سپس نتایج به دست آمده مورد تحلیل قرار می گیرد.

 

بازگشت به صفحه اول