previous pauseresume next

اورژانسهای روانپزشکی

 

اورژانسهای روانپزشکی

 برای دستیاران روانپزشکی

 تالیف: دکتر سید غفور موسوی

 سیده حکیمه موسوی

ناشر: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -مرکز تحقیقات علوم رفتاری و گروه روانپزشکی

 چاپ اول:تابستان ۱۳۸۹

اورژانسهای روانپزشکی نیز همچون سایر شرایط حاد در پزشکی، نیازمند مداخلات فوری است. از این جهت امروزه در روانپزشکی نیز مانند بسیاری دیگر از رشته های پزشکی، به منظور کاستن از عوارض و مخاطرات ناشی از وضعیتهای پرخطر- ایجاد اورژانسهای رولنپزشکی و تفکیک فضا و فرایندهای آن به عنوان یک ضرورت مهم مطرح گردیده و به ان پرداخته می شود.

 از آنجایی که این بیماران  نیاز به ارزیابی های فوری و چند جانبه دارند، لازم است دستیاران روانپزشکی با اصول کلی این اختلالات و نحوه تشخیص و اداره اورژانسی این بیماران ،آشنا شده و فرایندهای تسهیل کننده را در این مورد مدنظر داشته باشندو در بالین بیمار بموقع از ان استفاده نمایند.

 کتاب حاضر راهنمای کاربردی و بالینی برای کمک به دستیاران روانپزشکی در جهت تسهیل و تسریع تشخیص و درمان این بیماران است.

 در این کتاب می خوانید:

 فصل اول: اورژانسهای روانپزشکی

 قصل دوم: صول کار در اورژانس

 فصل سوم: پرخاشگری و تهاجم

 فصل چهارم: محددیت فیزیکی

 فصل پنجم: خودکشی

 فصل ششم: کاتاتونیا

 فصل هفتم: دلیریوم

 فصل هشتم: اختلالات تبدیلی

 فصل نهم: حمله هراس

 فصل دهم: تجاوز به عنف

 فصل یازدهم: مداخله در بحران

 فصل دوازدهم: اختلالات حرکتی ناشی از داروها

 فصل سیزدهم: سندرم نورولپتیک بدخیم

برای تهیه کتاب می توانید با  نشانی زیر  مکاتبه کنید : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فن آوری
 انتشارات صندوق پستی:۸۱۷۴۵-۳۱۹

 تلفن: ۰۳۱۳-۷۹۲۳۰۶۶-۶۷

برای تهیه کتاب می توانید با این شماره تماس بگیرید:

تلفن مرکز فروش کتاب( شماره۱):

۰۳۱-۳۶۶۸۳۴۰۵

 

بازگشت به صفحه اول