previous pauseresume next

انتخاب شما کدام است؟(ACT)

 

انتخاب شما کدام است؟

 دام های ذهن یا راه زندگی

 راهنمای گام به گام آموزش رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد

 ACT))

  کاربردی ترین راهنمای درمان جدید مبتنی بر پذیرش و تعهد

 مولفین: استیون سی هیز با همکاری اسپنسر اسمیت

 مترجمین: دکتر امراله ابراهیمی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  مرکز تحقیقات روان تنی)

 محمد حسن انوری تفتی

 بهاره دهقانی

 ویراستار: دکتر امراله ابراهیمی و دکترعلی محمد محمودی

ناشر: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان – چاپ اول ۱۳۹۳

 قیمت: ۲۰۰۰۰۰ ریال

 رنج کشیدن چیزی فراتر از درد کشیدن است. انسانها رنج می برند اما فقط درد نمی کشند.افراد با انواع مختلف دردهای روانی، دست و پنجه نرم می کنند. از جمله این دردها: احساسات و افکار بغرنج، خاطرات تلخ و هیجانات و امیال ناخوشایند است. آدمیان در مورد این مسائل فکر می کنند ، نگرانشان هستند ، از آنها رنج می برند، آنها را پیش بینی می کنند و از آنها می ترسند.

 از سوی دیگر انسانها با وجود تلخ ترین سرگذشتهای شخصی، شجاعتی عظیم ، شفقتی عظیم و توانایی قابل ملاحظه ای برای پیشرفت از خود نشان می دهند. علیرغم آنکه اسنانها می دانند ممکن است از دوست داشتن دیگران آسیب ببینند ولی باز هم یکدیگر را دوست دارند. با وجود آنکه می دانند روزی خواهند مرد همچنان نگران آینده هستند  و هرچند معنایی بریا زندگی نیافته اند ولی آرمانهایی در ذهن دارند. گاهی انسانها کاملا سرزنده، آماده و متعهد می شوند.

ACTچیست و چگونه به ما کمک می کند؟

این کتاب مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد  است.(ACT)یک کلمه واحد است نه مخفف چند کلمه. ACT، یک مدل درمانی علمی جدید است که بخشی از آنچه امروز موج سوم درمان شناختی رفتاری نامیده میشود به حساب می آید( هیز، ۲۰۰۴). اساس t ACT، نظریه  نظام ارتباطی( RFT) است.  یک برنامه پژوهشی درباره اینکه ذهن انسان چگونه کار می کند( هیز، بارنز- هولمز و روچ،۲۰۰۱).

براساس این نظریه بسیاری از روشهایی که بریا حل مشکلاتمان استفاده می کنیم ما را به دامهایی می اندازند که موجب رنجش خاطر ما می شوند. به عبارت دیگر انسانها بازیهای مکارانه ای انجام می دهند که خود ذهن انسان، که یک ابزار شگفت انگیز برای غلبه بر محیز است میزبان آن بازی ها می شود.

 شاید متوجه شده باشید که حتی وقتی راه هایی را برای حل مشکلاتتان به کار می بندید، برخی از بغرنج ترین آنها بطور  متناقض آمیزی ریشه دارتر و غیر قابل کنترل تر  می شوند. این خطای ادراکی نیست بلکه برونداد ذهن منطقی  خود شما است که از آن کاری خواسته شده که هرگز برای انجامش برنامه ریزی نشده است. رنجیدن فقط یک برونداد است.

اگر از یک مشکل روانی رنج می برید باید بدانید که ACTبرای رفع بسیاری از مشکلات روانی رایج مفید است( هیز، مساوادا، و همکاران، ۲۰۰۴) و مدل زیر بنایی آن حمایت قابل توجهی دریافت کرده است( هیز و همکاران، زیر چاپ)ما در این کتاب در مورد این یافته ها بحث می کنیم.

 چیزی  که ACTاز شما می خواهن اینست که در دیگاهتان ، تغییر ی اساسی ایجاد کنید؛ تغییر در نحوه پرداختن به تجارب شخصی خود . نمی توانیم اطمینان دهیم که انجام این کار  می تواند بسرعت در میزان فسردگی، اضطراب، استرس، خشم و عزت نفس پایین شما تغییری ایجاد کند( حداقل نه خیلی زود) اما می توانیم ادعا کنیم که تحقیقات نشان داده که نقش این مشکلات به عنوان موانع زندگیف تغییر پذیر است و گاهی این تغییر نسبتا سریع اتفاق می افتد. روشهایACTشیوه های جدیدی را برای پرداختن به مسائل بغرنج روانی، فراهم می آورد. این رویکردهای جدید می تواند جوهر اصلی مشکلات روانی شما و تاثیر آنها بر زندگی تان را دگرگون سازد.

ACTبر ماهیت مشکلات تمرکز می کند نه ظاهر آنها. اگر یاد بگیرید که به مشکلاتتان به گونه کاملا متفاوتی بنگرید، می توانید تاثیر آن بر زندگی خود را بسرعت تغییر دهید. اگر از روشهایی که در این کتاب  شرح داده شده استفاده کنید، حتی اگر ظاهر احساسات و افکار مضطرب کننده تغییر نکند( که احتمالا تغییر می کند) ماهیت نارحتی های روانی( یعنی تاثیر این پریشانی ها تغییر خواهد کرد.

  در این کتاب می خوانید:

 مقدمه

 ACTچیست و چگونه به ما کمک می کند؟

 فصل اول: رنج انسان

 فصل  دوم: چرا زبا باعث رنجش ما می شود؟

 فصل سوم: کشش اجتناب

 فصل چهارم: رهایی

 فصل پنجم: دردسر افکار

 فصل ششم: داشتن یک فکر در مقابل خریدن یک فکر

 فصل هفتم: اگر من آنچه که فکر می کنم نیستم، پس چه کسی هستم؟

فصل هشتم: ذهن آگاهی

 فصل نهم: تمایل چه چیز است و چه چیز نیست؟

 فصل دهم: تمایل: یاد بگیریم پگونه بپریم.

 فصل یازدهم:اارزشها چه چیزهایی هستند؟

 فصل دوازدهم: ارزشهایتان را انتخاب کنید .

فصل سیزدهم: اعمال متعهدانه

 جمع بندی

 انتخاب یک زندگی پویا

 ضمیمه: ارزشهای و داده های زیر بنایی

برای تهیه کتاب می توانید با  نشانی زیر  مکاتبه کنید : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فن آوری
 انتشارات صندوق پستی:۳۱۹-۸۱۷۴۵

http://publications.mui.ac.ir

 email: publications@mui.ac.ir

 دورنما: ۰۳۱-۳۶۶۸۵۷۶۳

 تلفن: ۰۳۱-۳۷۹۲۳۰۶۶ تا ۶۷

برای تهیه کتاب می توانید با این شماره تماس بگیرید:

تلفن مرکز فروش کتاب( شماره۱):

۰۳۱-۳۶۶۸۳۴۰۵

بازگشت به صفحه اول