previous pauseresume next

اسکیزوفرنیا

 

 

اسکیزوفرنیا

 راهنمای آموزش بیمار و خانواده

 از سری کتابهای روانپزشکی برای همه

 نویسندگان: دکتر ویکتوریا عمرانی فرد، دکتر حمید افشار دکتر صفا مقصودلو

 ویرایش: دکتر ابراهیم افشار

 ناشر: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -مرکز تحقیقات علوم رفتاری و گروه روانپزشکی

 چاپ اول: بهار ۱۳۸۹

این کتاب راهنمای کاربردی برای افراد خانواده مبتلایان به اسکیزوفرنی است. در این کتاب می خوانید:

 اسکیزوفرنیا چیست؟

 اسکیزوفرنیا در چه کسانی بروز می کند؟

 علت اسکیزوفرنیا کدام است؟

 نحوه شروع بیماری

 ظاهر بیمار

 توهم

 هذیان

 خلق و هیجان بیمار

 رفتار

 ارتباطات اجتماعی

 عملکرد

 سایر علایم

 تشخیص

 در چه موردی سیر بیماری بهتر است؟

 انواع درمان

 نکاتی برای خانواده های بیماران

 نقش خانواده در مواردی که بیمار از خوردن دارو خودداری می کند

 چه موقع باید نگران عود بیماری باشیم

 

برای تهیه کتاب می توانید با این شماره تماس بگیرید:

تلفن مرکز فروش کتاب( شماره۱):

۰۳۱-۳۶۶۸۳۴۰۵

 

بازگشت به صفحه اول